Gwarancja najlepszej ceny w Hotelopia

Warunki

Firma Hotelopia jest pewna, że może zaoferować najbardziej konkurencyjną cenę, więc jeżeli użytkownik znajdzie na innej stronie internetowej niższą cenę za usługę noclegową w tym samym obiekcie, tym samym miejscu docelowym oraz w terminie określonym w rezerwacji na stronie Hotelopia, zobowiązujemy się zwrócić mu różnicę. Gwarancja dotyczy rezerwacji obejmujących maksymalnie 4 osoby i maksymalnie do 7 nocy.

Warunki:

 1. Wykup i opłać usługę zakwaterowania na stronie Hotelopia.
 2. Znajdź w ciągu 24 godzin po wykupieniu usługi w Hotelopia i co najmniej na 72 godziny przed przyjazdem do hotelu ten sam obiekt z taką samą ofertą wyżywienia, z taką samą liczbą osób w pokoju, w takim samym terminie, ale za niższą cenę (w takiej samej walucie).

  Cena musi zawierać te same usługi wliczone w rezerwację dokonaną przez Hotelopia (np. opłaty za usługi, podatki, inne opłaty itp.).
 3. Wpisz następujące informacje w formularzu dostępnym w zakładce „Kontakt” (Zmiana/Anulowanie rezerwacji):

  • Numer rezerwacji Hotelopia

  • Nazwę obiektu

  • Datę przyjazdu

  • Adres strony internetowej i zamieszczoną na niej niższą cenę

  • Imię i nazwisko użytkownika

  • Adres email (należy wpisać taki sam e-mail jak ten, którego użyto podczas rezerwacji na stronie Hotelopia)

  • Prosimy dołączyć zrzut ekranu strony internetowej, na której znaleziono lepszą cenę. Zrzut ekranu musi przedstawiać w sposób wyraźny wszystkie szczegóły, które są brane pod uwagę przy ocenie obowiązywania gwarancji.

 4. Gwarancja najlepszej ceny nie ma zastosowania do rabatów cenowych w ramach ofert, rabatów udzielonych seniorom itp., które wynikają z obniżenia normalnej oferowanej ceny.
 5. Gwarancja ta nie obejmuje programów zakwaterowania opartych o kupony rabatowe w stałej wysokości i podobnych, jak również promocji organizowanych przez hotele, połączonych z usługami transferu, wycieczek itd. w formie pakietu wycieczkowego.
 6. Hotelopia musi mieć możliwość sprawdzenia, czy alternatywna cena jest dostępna online dla każdego konsumenta końcowego.
 7. Maksymalna wysokość zwrotu stanowi równowartość rezerwacji.

  Jeżeli wymagania zostaną spełnione, Hotelopia zobowiązuje się do uwzględnienia ważnego roszczenia i zwrotu różnicy między ceną rezerwacji na stronie Hotelopia i ceną zamieszczoną na innej stronie internetowej:
 8. Zwrot nastąpi w tej samej walucie i za pomocą tej samej formy płatności jak forma płatności wybrana podczas dokonywania rezerwacji na stronie Hotelopia.
 9. Wnioskodawca musi być posiadaczem karty kredytowej/debetowej oraz rezerwacji dokonanej na stronie Hotelopia.
 10. Dopuszczalny jest tylko 1 wniosek na użytkownika w miesiącu. Powyższe ograniczenie dotyczy osób, które, jeżeli skorzystały już z tego sposobu wykupienia usługi, były jakimkolwiek współposiadaczem karty i ponownie wykupują usługę w ramach gwarancji najlepszej ceny.

  JEŻELI SPEŁNIASZ WARUNKI I CHCESZ WYKORZYSTAĆ GWARANCJĘ NAJLEPSZEJ CENY, PRZEŚLIJ SWOJE DANE NA ADRES:

  headoffice@hotelopia.com

Warunek ważności roszczenia

Gwarancja najlepszej ceny nie ma zastosowania do rabatów cenowych w ramach ofert, rabatów udzielonych studentom, seniorom, rabatów grupowych lub jakichkolwiek innych okoliczności porównywalnych do powyższych, które wynikają z obniżenia normalnej oferowanej ceny. Gwarancja ta nie obejmuje również programów zakwaterowania opartych o kupony rabatowe w stałej wysokości i podobnych, jak również promocji organizowanych przez hotele, połączonych z usługami transferu, wycieczek itd. w formie pakietu wycieczkowego.

Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione w stosunku do rezerwacji w tym samym obiekcie, za ten sam rodzaj zakwaterowania i w tym samym terminie, Hotelopia zobowiązuje się do uwzględnienia ważnego roszczenia i zwrotu różnicy między ceną rezerwacji na stronie Hotelopia i ceną zamieszczoną na innej stronie internetowej, zgodnie z następującymi postanowieniami:

 1. Roszczenia należy zgłaszać przed upływem 24 godzin od momentu wykupienia usługi na stronie Hotelopia.
 2. Hotelopia potwierdzi otrzymanie ważnego roszczenia w terminie 3 dni roboczych.
 3. Roszczenia muszą się opierać na porównaniu tego samego rodzaju zakwaterowania w tym samym obiekcie, w jednakowym terminie, z jednakową liczbą osób w pokoju oraz tego samego rodzaju wyżywienia. Cena musi zawierać te same usługi wliczone w rezerwację dokonaną przez Hotelopia (np. opłaty za usługi, podatki, inne opłaty itp.).
 4. Gwarancja dotyczy rezerwacji obejmujących maksymalnie 4 osoby i maksymalnie do 7 noclegów.
 5. Zwrot nastąpi po zakończeniu pobytu przez wnioskodawcę w obiekcie noclegowym określonym w rezerwacji na stronie Hotelopia. Środki zostaną przelane na rachunek karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania rezerwacji w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu pobytu.
 6. Hotelopia musi mieć możliwość sprawdzenia, czy alternatywna cena jest dostępna online dla każdego konsumenta końcowego.
 7. Hotelopia nie wypłaci różnicy, jeżeli cena podana na stronie Hotelopia jest porównywana z ceną oferowaną w ramach pakietu lub wycieczki łączonej, jeżeli cena jest przedstawiona w innej walucie niż na stronie Hotelopia lub jeżeli cena jest oferowana na stronie internetowej należącej do obiektu noclegowego lub sieci hoteli.