Polityka prywatności

Hotelbeds poważnie traktuje kwestię ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza polityka określa rodzaj gromadzonych danych, cel ich wykorzystywania i sposób, w jaki są chronione. Uwzględnia też dane kontaktowe firmy.

Ściśle mówiąc, dokument reguluje sposób przetwarzania danych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej (dalej zwaną „Witryną”) przez spółkę HOTELOPIA, S.L.U., zarejestrowaną pod adresem Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007 (Hiszpania), funkcjonującą jako hurtowo-detaliczna agencja podróży posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (C.I.F.) B-57218356 i licencją BAL-481 M/D, wpisaną do rejestru handlowego miasta Palma de Mallorca (strona PM-44857, tom 2007, folio 148) (zwaną dalej „HOTELOPIA”), występującą w roli administratora danych osobowych użytkowników, oraz Hotelbeds Group.

1. W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną HOTELOPIA przetwarza dane użytkowników?

Dane, których wymaga lub może wymagać HOTELOPIA są potrzebne do celów wyszczególnionych w niniejszej polityce prywatności, a nieprzekazanie ich może uniemożliwić serwisowi HOTELOPIA skontaktowanie się z użytkownikiem lub spełnienie jego życzeń.

HOTELOPIA zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na życzenia niezawierające wszystkich wymaganych danych oraz do nieprzetwarzania takich życzeń.

Przekazując serwisowi HOTELOPIA swoje dane, użytkownik gwarantuje ich prawdziwość i wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu HOTELOPIA okresowych próśb o weryfikację oraz aktualizację danych osobowych.

Niniejsza Witryna zawiera przydatne informacje na temat usług oferowanych przez serwis HOTELOPIA. HOTELOPIA pobiera i przetwarza wyłącznie dane konieczne do zapewniania użytkownikowi zamówionych usług lub nawiązania i utrzymania z nim relacji biznesowej.

Podstawa prawna, na której HOTELOPIA opiera sposób i cel gromadzenia danych brzmi następująco:

i. Wykonanie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a serwisem HOTELOPIA lub podjęcie stosownych kroków przed zawarciem ww. umowy:

a. Ustanowienie stosunku umownego z użytkownikiem oraz dostarczenie mu zamówionych produktów i usług, zarówno na potrzeby zarządzania rezerwacjami i usługami oferowanymi przez serwis HOTELOPIA, jak i w celu zapewniania odpowiedniej jakości serwisu, wystawiania rachunków, gromadzenia i wycofania danych. Wspomniany cel obejmuje przetwarzanie rezerwacji i płatności za produkty oraz usługi zamówione przez serwis HOTELOPIA, biura call center i systemy komunikacji mobilnej oparte na technologiach GSM, GPRS lub UMTS.

b. Każdorazowe informowanie użytkowników o potwierdzeniu/anulowaniu rezerwacji dokonanych za pomocą Witryny/biura call center, jak również przesyłanie im (także drogą elektroniczną) wszelkich innych powiadomień związanych z zamówionymi produktami i usługami.

c. Nawiązanie relacji handlowej z potencjalnymi klientami, odpowiadanie na prośby o informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez serwis HOTELOPIA.

d. Przetwarzanie wszelkich roszczeń prawnych, pozasądowych i ubezpieczeniowych otrzymanych przez serwis HOTELOPIA w odniesieniu do użytkownika.

ii. Zgoda:

Przesyłanie użytkownikowi informacji handlowych wszelkimi kanałami, także elektronicznymi, w oparciu o nawyki konsumpcyjne/sposób przeglądania witryn internetowych. Wymienione wyżej informacje odnoszą się m.in. do materiałów reklamowych/promocyjnych dotyczących produktów i usług, które mogą być uznane za interesujące dla użytkownika w świetle wspomnianych kryteriów.

iii. Uzasadnione interesy serwisu HOTELOPIA:

a. Przesyłanie informacji handlowych związanych z produktami i usługami podobnymi do tych, które zakontraktował użytkownik. W powyższym wypadku uzasadnionym interesem serwisu HOTELOPIA byłoby podejmowanie wobec klientów bezpośrednich działań marketingowych zgodnie z motywem 47 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

b. Prowadzenie ankiet i badań rynku pozwalających stwierdzić jakość oferowanych produktów i usług oraz poznać preferencje klientów. W uzasadnionym interesie serwisu HOTELOPIA leży doskonalenie oferty handlowej i jakości oferowanych klientom usług.

c. Zarządzanie i administrowanie Witryną, jak również poprawianie jej funkcjonalności. W uzasadnionym interesie serwisu HOTELOPIA leży polepszanie sprawności Witryny.

Przetwarzanie danych w kontekście samego przeglądania Witryny.

Serwis może korzystać z technologii (pliki cookie, oprogramowanie śledzące) służących ulepszeniu oferowanych usług, podawaniu użytkownikom bardziej spersonalizowanych treści i analizie sposobu korzystania z Witryny. Prosimy pamiętać, że w większości przypadków serwis nie ma możliwości zidentyfikować użytkownika na podstawie gromadzonych w ten sposób informacji.

Pliki cookie to niewielkie fragmenty informacji przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Pozwalają przeglądać Witrynę i mogą zapamiętywać parametry ostatniego wyszukiwania, przyspieszając tym samym kolejne. W razie potrzeby można je skasować. O ile niektóre z tego typu plików są konieczne do przeglądania Witryny, o tyle większość funkcji jest dostępna także bez nich.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i usuwania plików cookie można znaleźć na poświęconej im stronie w serwisie HOTELOPIA.

Powrót do góry

2. Kim są podmioty zewnętrzne, którym mogą być udostępniane dane użytkownika?

Dane osobowe przekazywane serwisowi HOTELOPIA mogą zostać udostępnione podmiotom podlegającym pod następujące kategorie:

  • Podmioty zewnętrzne, którym serwis HOTELOPIA jest zobowiązany przekazywać informacje (np. organy władzy publicznej) w celu spełnienia wymogów rzeczonych organów i stosownych przepisów.
  • Zakontraktowani dostawcy usług, wyłącznie na potrzeby administracyjne, w celu weryfikacji karty pod kątem nadużyć i na potrzeby sfinalizowania rezerwacji.
  • Firmy należące do Hotelbeds Group, w celu nawiązania i optymalizowania stosunku umownego w wyniku centralizacji procesów administracyjno-informatycznych obowiązujących w grupie.


Należy także mieć na uwadze fakt, iż Hotelbeds Group może polegać na firmach spoza Unii Europejskiej lub z takowymi współpracować. W takim wypadku serwis HOTELOPIA, jako członek Hotelbeds Group, wymaga od ww. firm podejmowania środków stworzonych z myślą o ochronie danych osobowych uwzględnionych w wiążącej umowie, z wyjątkiem firm zlokalizowanych w krajach uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Na życzenie można uzyskać kopię środków wymaganych przez serwis HOTELOPIA. W tym celu należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod wskazanym poniżej adresem.

Powrót do góry

3. W jaki sposób HOTELOPIA chroni dane użytkowników?

Serwis HOTELOPIA dysponuje stosownymi politykami, a także podjął techniczne i organizacyjne kroki zabezpieczające dane osobowe użytkowników przed bezprawnym lub nieautoryzowanym dostępem, utratą, przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, użyciem oraz nielegalnym lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

Serwis HOTELOPIA podejmuje także wszelkie uzasadnione środki ostrożności, by upewnić się, że pracownicy mający dostęp do danych osobowych użytkowników przeszli odpowiednie szkolenie.

Należy jednak mieć świadomość, iż przekazywanie danych osobowych w internecie nigdy nie jest stuprocentowo bezpieczne, a co za tym idzie dokonuje się go na własne ryzyko. HOTELOPIA dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe swoich użytkowników przekazywanych do Witryny, nie może jednak zagwarantować im pełnego bezpieczeństwa

Powrót do góry

4. Jak długo HOTELOPIA przechowuje dane użytkowników?

Okres przechowywania danych reguluje długość stosunku umownego użytkownika z serwisem HOTELOPIA oraz terminy ustanowione prawem. Odnośne kryteria stosowane przez serwis HOTELOPIA celem ustanowienia terminów przechowywania danych zostały ustalone zgodnie z wymogami, regulacjami i wytycznymi stosownej legislacji, jak również z wymogami operacyjnymi serwisu HOTELOPIA służącymi do właściwego zarządzania relacją z klientem. Po wyrażeniu zgody dane użytkownika będą przechowywane do momentu jej wycofania.

Powrót do góry

5. Jak można dochodzić swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych?

Użytkownik może dochodzić praw dotyczących dostępu, korekty, usunięcia, zastrzeżenia, ograniczenia i przeniesienia, jak również wycofania w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody, wysyłając wiadomość na adres HOTELOPIA, S.L.U., Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca (Hiszpania) lub e-mail do Prodatos@hotelopia.com. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych HOTELOPIA pod wskazanym poniżej adresem.

Ponadto, w razie potrzeby, istnieje możliwość wniesienia skargi do organów ochrony danych osobowych w Hiszpanii, zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do ich właściwego wykorzystania.

Powrót do góry

6. Kontakt z serwisem HOTELOPIA

W przypadku pytań lub uwag dotyczących kwestii ochrony danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych grupy pod następującym adresem: Dataprotection@hotelbeds.com.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018 r.

Powrót do góry