Regulamin

REGULAMIN USŁUG

Hotelopia

Ta strona internetowa jest własnością HOTELOPIA S.L.U. (zwanej dalej Hotelopia) z siedzibą w Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, kod pocztowy 07007, hurtowego/detalicznego biura podróży, NIP B-57218356, numer licencji BAL-481 M/D, wpisanego w Rejestrze Handlowym w Mallorce na stronie PM-44857, w tomie 2007, na arkuszu 148.

Produkt firmy Hotelopia, podlegający postanowieniom niniejszego Regulaminu, jest sprzedawany wyłącznie konsumentom końcowym (zwanym dalej użytkownikami). Udział w tym programie zapewnia wyłącznie firma Hotelopia.

Użytkownik ma możliwość uzyskania usług związanych biletami i wycieczkami, uzyskania transferu, zakwaterowania w hotelach, apartamentach i innych obiektach noclegowych pod warunkiem zaakceptowania postanowień Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej według cen, stawek i warunków anulowania rezerwacji przedstawionych w momencie dokonywania rezerwacji. Na stronie internetowej zawarte są informacje na temat dokonywania rezerwacji.

Zakończenie procesu wykupywania usług za pośrednictwem strony internetowej www.hotelopia.com jest uzależnione od akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, zastrzeżeń prawnych, polityki cookies i polityki prywatności Hotelopia. Zarówno zastrzeżenia prawne, jak i polityka cookies oraz polityka prywatności są istotnymi elementami, których nie można oddzielić od Regulaminu usług. Wchodząc na stronę internetową, przeglądając ją, korzystając z niej lub wykupując usługę za jej pośrednictwem, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych mających zastosowanie do niniejszej strony internetowej oraz rezerwacji wykupionych za jej pośrednictwem.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, powinien przerwać proces rezerwacji.

Hotelopia działa jako niezależny pośrednik w wykupywaniu zakwaterowania i innych usług, w związku z czym Hotelopia nie jest w żaden sposób związana umownie z użytkownikiem w zakresie świadczenia usług za oferowaną cenę, jeżeli rezerwacja nie została potwierdzona, a Hotelopia nie otrzymała płatności (zob. zakładkę Płatności).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biuro Obsługi Klienta.

Użytkownik może skontaktować z serwisem Hotelopia także pod numerem telefonu (0034) 971 178 739 i/lub pod numerem faksu 971469228 oraz za pośrednictwem skrzynki e-mail Headoffice@hotelopia.com.

Numery telefonów są podane na stronie internetowej oraz na potwierdzeniu rezerwacji. Można również skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Powrót do góry

1. Modyfikacja strony internetowej i ogólnych warunków. Dostęp i nawigacja po stronie internetowej

1.1 Modyfikacja strony internetowej i Ogólnych warunków

Hotelopia może wprowadzić ulepszenia lub zmiany informacji, elementów, danych, usług i innych elementów niniejszej strony internetowej lub zdecydować o jej zamknięciu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Hotelopia może również wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany te będą obowiązywać od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej. W związku z tym dostęp na stronę internetową i korzystanie z niej oznacza akceptację nowego Regulaminu przez użytkownika.

Hotelopia może zawiesić dostęp do systemu, który jest przedmiotem niniejszego Regulaminu, z powodu prac konserwacyjnych, ze względów bezpieczeństwa sieci lub z powodu siły wyższej, przy czym Hotelopia nie jest zobowiązana do wypłaty żadnego zwrotu pieniędzy lub odszkodowania za okres zawieszenia dostępu do systemu.

1.2. Dostęp i nawigacja na naszej stronie internetowej

Na stronie można dostosowywać rozmiar tekstu, kolory i wygląd, w zależności od funkcjonalności przeglądarki.

W celu nawigacji po tej stronie, po wyjściu ze strony głównej należy skorzystać z menu w górnej części każdej strony.

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki tego dokumentu wedle własnego uznania, korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej:

(a) Internet Explorer: należy wybrać opcję Zobacz, następnie rozmiar tekstu, a potem odpowiedni rozmiar czcionki, bądź też

(b) Inne wyszukiwarki: należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi jej obsługi.

Można zaimportować własny wygląd strony internetowej w następujący sposób:

(a) Internet Explorer: należy wybrać opcję Narzędzia, następnie Opcje internetowe i Dostępność. Następnie należy kliknąć którykolwiek przycisk wyboru lub zaznaczyć wszystkie trzy w celu edycji kolorów, stylów czy rozmiaru czcionki. W tym samym oknie można zmienić wygląd strony, zaznaczając przycisk „Formatuj dokumenty, używając mojego arkusza stylów”. Następnie należy wybrać własny arkusz i kliknąć OK;

albo

(b) Inne przeglądarki: należy zapoznać się ze stosownymi instrukcjami.

Dołożyliśmy wielu starań, by szczegółowo przeanalizować niniejszą stronę internetową i zawsze jesteśmy gotowi poprawić jej narzędzia dostępności. Chcemy wiedzieć, czy użytkownicy są zadowoleni z funkcjonalności naszej strony, czy też natrafili na jakieś problemy. Prosimy o wiadomość e-mail Headoffice@hotelopia.com z pytaniami lub komentarzami albo o telefon pod numer 971469228.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ochronić naszą stronę przed wirusami, jednak, zważywszy na naturę Internetu, wirusów i innych podobnych złośliwych kodów, nie możemy zagwarantować pełnej ochrony. Prosimy pamiętać, że obowiązkiem użytkownika jest ochrona komputera, tabletu lub innego urządzenia przenośnego przed wirusami. W przypadku korzystania ze wspólnych komputerów po skończeniu pracy prosimy upewnić się, że sesja została zakończona. Zalecamy sprawdzenie wszystkich materiałów i treści pobieranych z Internetu, a zwłaszcza ze strony internetowej, przy pomocy programu antywirusowego.Powrót do góry

2. Dokonywanie rezerwacji i wykupywanie usług za pośrednictwem strony internetowej Hotelopia

Procedura wykupywania usług

Usługi będą wykupywane za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z następującymi zasadami: Należy wybrać miejsce docelowe i termin oraz określić wybrany obiekt noclegowy, transfer lub usługi związane z wybranymi biletami i wycieczkami. Należy sprawdzić miejsce docelowe i termin przed potwierdzeniem rezerwacji.

Można dokonać rezerwacji w następujący sposób:

1. Kontaktując się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod następującym numerem telefonu (0034) 971 178 739 i/lub faksu: 971469228 lub następującego adresu e-mail: Headoffice@hotelopia.com.

2. Wykonując procedurę rezerwacji online, jeżeli jest to możliwe. W tym celu należy podjąć następujące kroki:

Podczas procesu rezerwacji użytkownik zostanie poproszony przez serwis Hotelopia o przekazanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko lub dane karty kredytowej. Wszystkie zgromadzone dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności strony Hotelopia. Informacje te będą przetwarzane ściśle według Ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i/lub innych przepisów wykonawczych, uzupełniających lub uchylających „przepisy dotyczące ochrony danych osobowych” (zwane dalej RPDP) oraz będą wykorzystywane w celu ułatwienia i umożliwienia wykupienia określonych usług zgodnie z żądaniem użytkownika. Należy sprawdzić, czy wprowadzone dane są prawidłowe.

Następnie użytkownik zostanie poproszony o wpisanie danych koniecznych do realizacji płatności wyłącznie za pomocą karty kredytowej poprzez specjalne okno płatności wybranej usługi. Wszelkie informacje dotyczące płatności są bezpiecznie zaszyfrowane, a strona internetowa Hotelopia jest zweryfikowana przez Thawte. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Płatności”.

Użytkownik wyraża zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuj” znajdującego się na dole strony, w której wpisywane są szczegóły płatności, oraz po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie to zostanie przesłane drogą elektroniczną do Hotelopia, która zajmuje się przechowywaniem i ochroną danych w celu zagwarantowania realizacji procesu. Potwierdzenie zakupu przez dostawcę usług w każdym przypadku oznacza zawarcie umowy oraz tworzy zobowiązanie użytkownika do zapłaty uzgodnionych kwot. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ekranie pojawi się okno potwierdzenia zakupu oraz zostanie przesłana wiadomość na adres e-mail użytkownika, zawierająca stosowne informacje.

W wypadku popełnienia błędu podczas wprowadzania danych w procesie rezerwacji, można je zidentyfikować i poprawić przed wysłaniem formularza rezerwacji albo po nim, wysyłając wiadomość e-mail na adres Headoffice@hotelopia.com lub dzwoniąc pod numer (0034) 971 178 739. Prosimy pamiętać o sprawdzeniu wszystkich wprowadzanych informacji i o poprawieniu ewentualnych błędów przed potwierdzeniem rezerwacji.

Powrót do góry

Sporządzenie dokumentu bez podpisu odręcznego

Ze względu na szczególny charakter umowy zawieranej na odległość użytkownik potwierdza, że nie ma możliwości podpisania dokumentu płatności, tzn. dokumentu, za pomocą którego zazwyczaj potwierdza się poprawność transakcji. Z tego powodu użytkownik zrzeka się prawa do podpisania dokumentu odnośnie do wszelkich transakcji elektronicznych wygenerowanych wskutek rezerwacji dokonanej za pośrednictwem strony internetowej Hotelopia.

Osoba wypełniająca formularz rezerwacji na stronie musi być upoważniona przez wszystkich członków grupy podróżnych i musi potwierdzić, że osoby należące do grupy akceptują warunki rezerwacji. Osoba ta będzie odpowiedzialna za całkowity koszt rezerwacji, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji, i powinna również przekazać pozostałym członkom grupy szczegóły potwierdzenia i wszelkie inne stosowne informacje.

Po dokonaniu rezerwacji produktu przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Hotelopia potwierdza rezerwację, przesyłając wiadomość na adres e-mail oraz voucher, który należy wydrukować i przedstawić po przyjeździe do obiektu(-ów), w którym(-ych) wykupiono usługę(-i), lub w momencie świadczenia usługi (transferu).

W przypadku gdy Hotelopia będzie mieć uzasadnione powody, aby podejrzewać, że doszło do oszustwa, będzie mieć prawo anulować ją w sposób automatyczny, wysyłając stosowną informację na adres elektroniczny podany przez klienta w momencie dokonania rezerwacji.

Powrót do góry

3. Pełnoletność i odpowiedzialność

Użytkownik gwarantuje, że jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest należycie umocowany do zawarcia umowy. Aby potwierdzić rezerwację, należy uzyskać zgodę wszystkich osób wymienionych w rezerwacji oraz zgodę rodziców w przypadków osób niepełnoletnich, które są objęte rezerwacją. Dokonując rezerwacji, należy potwierdzić, że wszystkie wymienione w niej osoby akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie tym osobom informacji zawartych w potwierdzeniu oraz wszelkich innych stosownych danych. Dokonanie rezerwacji czyni użytkownika odpowiedzialnym za opłacenie wszystkich wymienionych w niej usług.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje osobowe przekazane podczas procesu rezerwacji i wykupywania usługi są prawidłowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie transakcje zrealizowane w jego imieniu lub za pośrednictwem jego konta bankowego.

Akceptując postanowienia Regulaminu oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa hiszpańskiego w zakresie usług informacyjnych i handlu internetowego, które uwzględnia prawodawstwo europejskie stosowane w Hiszpanii, użytkownik wyraża zgodę i upoważnia firmę Hotelopia do żądania wszelkich informacji osobowych dotyczących użytkownika i grupy, w imieniu której użytkownik wykupuje usługi, od właściwych obiektów noclegowych. Informacje te będą przetwarzane ściśle według obowiązującego prawodawstwa hiszpańskiego, które uwzględnia prawodawstwo europejskie stosowane w Hiszpanii i/lub innych przepisów wykonawczych, uzupełniających lub uchylających RPDP, oraz będą wykorzystywane w celu ułatwienia i umożliwienia wykupienia i płatności za określone usługi zgodnie z żądaniem użytkownika.

Informacje osobowe są to w szczególności: Numery telefonu, faksu, adresy poczty elektronicznej, adresy zamieszkania, podpisy, kopie paszportów lub dowodów tożsamości, dane dotyczące kart kredytowych/debetowych, preferencje osobiste lub żywieniowe, informacje na temat wyznania lub wszelkie inne informacje osobowe istotne dla wykupienia lub opłacenia rezerwacji użytkownika lub grupy, w imieniu której użytkownik dokonuje rezerwacji.

Powrót do góry

4. Zakres rezerwacji

Podstawowa cena noclegu, którą należy uregulować w serwisie Hotelopia po potwierdzeniu rezerwacji obejmuje:

 • Całkowity koszt noclegu i wyżywienia, włączając w to wszystkie usługi wyszczególnione w karcie potwierdzenia rezerwacji.
 • Wszystkie podatki i opłaty obowiązkowe które serwis Hotelopia jest zobowiązany pobrać zgodnie z prawem. Cena nie obejmuje podatków czy opłatstosowanychprzez kurorty,uregulowane w poszczególnych warunkach odrębne od naszych, takich jak wszelkie podatki wymagane na miejscu: taksa turystyczna, opłata środowiskowa itp., zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 21 niniejszego Regulaminu.
 • Podatek od towarów i usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Cena transferu, którą należy uregulować w serwisie Hotelopia po potwierdzeniu rezerwacji obejmuje:

 • Wszystkie usługi wymienione w voucherze.
 • Wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty związane z usługą transferu.
 • Podatek od towarów i usług w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Cena usługi związanej z biletami i wycieczkami, którą należy uregulować w serwisie Hotelopia obejmuje:

 • Wszystkie usługi wymienione w voucherze.
 • Podatek od towarów i usług w krajach Unii Europejskiej.

Ceny wyświetlane na naszej stronie występują w walucie lokalnej odpowiadającej wybranemu przez użytkownika obszarowi gospodarczemu i językowi. Jeśli chodzi o kurs walutowy, mają zastosowanie ustalenia z Punktu 18 niniejszego Regulaminu.

Proszę wziąć pod uwagę, że ceny podane na stronie internetowej nie zawierają żadnych opłat, które bank lub dostawcy kart kredytowych mogą pobrać od Państwa za transakcję. W niektórych przypadkach banki i firmy obsługujące karty kredytowe zastrzegają sobie prawo do pobrania od klientów posiadających konto opłaty za transakcje, jeżeli wystawca karty i lokalizacja sprzedawcy (określona przez markę karty (np. Visa, MasterCard, American Express) znajdują się w różnych krajach. W związku z tym opłaty podane na wyciągu z karty kredytowej lub debetowej mogą być inne niż opłaty podane na potwierdzeniu rezerwacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z bankiem przed dokonaniem rezerwacji.

Powrót do góry

5. Elementy wykluczone z zakresu rezerwacji

Podstawowa cena noclegu nie obejmuje:

 • Dodatkowych opłat za pokoje, posiłki i miejsca niezajęte w apartamentach.
 • Opłat stosowanych przez hotele lub apartamenty za dodatkowe usługi takie jak łóżeczko dziecięce, minibus, hamaki, sauna, korty tenisowe i sprzęt tenisowy, recepcja itp.
 • Depozyty wymagane w momencie przyjazdu do obiektu noclegowego.
 • Opłat i obciążeń stosowanychprzez kurort: Niektóre kurorty naliczają opłatyi obciążenia, których Hotelopia nie może uwzględnić w cenie. W przypadku wyboru kurortustosującego ww. opłaty lub obciążenia, stosowne informacje można znaleźć w zakładce „Warunki szczególne obiektu noclegowego”.
 • W niektórych krajach istnieje podatek lokalny zwany „opłatą środowiskową” czy „opłatą turystyczną”, który finalny konsument jest zobowiązany uiścić w ośrodku noclegowym i/lub na lotnisku. Rosyjska opłata klimatyczna jest płatna bezpośrednio przez konsumenta końcowego w pierwszym hotelu, w którym przebywa on na terenie Rosji. Cena nie zawiera także wspomnianych podatków.

Wspomniane koszty, jeśli wystąpią, powinny w stosownych przypadkach zostać uiszczone przez użytkownika na rzecz odpowiedniego pośrednika (miejsca pobytu, lotniska itp.).

Przed potwierdzeniem rezerwacji i w przypadku gdy użytkownik zostanie wcześniej poinformowany o ewentualnej dopłacie i jej kwocie (lub o tym, jak ją wyliczyć), a także o dacie jej uiszczenia i osobie, której należy zapłacić, podmiotowi zwolnionemu z odpowiedzialności, co określa się w dalszej części.

W zdecydowanej większości obiektów noclegowych konieczne może być wpłacenie depozytu w momencie przyjazdu, realizowanego za pomocą karty kredytowej lub debetowej w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie pobytu, takich jak opłaty za połączenia telefoniczne z zagranicą, obsługa pokoju, dodatkowe opłaty hotelowe, najnowsze filmy, uszkodzenia lub kradzież w hotelu, minibar i korzystanie z innych udogodnień hotelu.

Zwolnienie z odpowiedzialności: Hotelopia udostępni wszystkie wspomniane informacje, opublikowane na stronie internetowej w dniu dokonania rezerwacji. Niezależnie od wcześniejszych ustaleń, serwis Hotelopia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub zmiany kosztów podanych przy rezerwacji, które mogą pojawić się podczas procesu rezerwacji lub później, przy jej potwierdzeniu, takie jak między innymi: zmiany ustawowe, zmiany monetarne, błędne informacje zawarte w przepisach, zmiany nie zgłoszone serwisowi Hotelopia, etc., a także okoliczności przypadkowe lub o charakterze siły wyższej – serwis Hotelopia będzie zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z wymienionych błędów i nieścisłości.

Cena transferu nie obejmuje:

 • Wszelkich usług niewymienionych w potwierdzeniu rezerwacji.
 • Bagażu specjalnego, takiego jak sprzęt sportowy (kije golfowe, narty, deski windsurfingowe itp.) i elektrycznych wózków inwalidzkich, które podlegają dodatkowej opłacie.

Przed potwierdzeniem rezerwacji i jeśli wybrano bagaż szczególnego typu, użytkownik zostanie wcześniej poinformowany o ewentualnej dopłacie i jej kwocie, a także o dacie jej uiszczenia i osobie, której należy zapłacić, podmiotowi zwolnionemu z odpowiedzialności, co określa się w dalszej części.

Zwolnienie z odpowiedzialności: Hotelopia udostępni wszystkie wspomniane informacje, opublikowane na stronie internetowej w dniu dokonania rezerwacji. Niezależnie od wcześniejszych ustaleń, serwis Hotelopia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub zmiany kosztów podanych przy rezerwacji, które mogą pojawić się podczas procesu rezerwacji lub później, przy jej potwierdzeniu, takie jak (przykładowo, nie wyłącznie): zmiany ustawowe, zmiany monetarne, błędne informacje zawarte w przepisach, zmiany nie zgłoszone serwisowi Hotelopia etc., a także okoliczności przypadkowe lub o charakterze siły wyższej – serwis Hotelopia będzie zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z wymienionych błędów i nieścisłości.

Cena usługi związanych z biletami i wycieczkami nie obejmuje:

 • Żadnych usług niewymienionych w potwierdzeniu rezerwacji.

Dzieci

Szczególne warunki dotyczące dzieci są określane przez poszczególnych dostawców usług i nie podlegają jednemu regulaminowi, w związku z tym ponieważ każdy obiekt noclegowy i/lub dostawca może zastosować szczególne rabaty lub warunki, prosimy zapoznać się ze stosownymi informacjami podczas dokonywania rezerwacji.

Usługi noclegowe:

Jeżeli dzieci dzielą pokój z 2 osobami dorosłymi, zawsze powinny mieć zastosowanie rabaty lub warunki szczególne.

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE: Z uwagi na ograniczoną liczbę sztuk łóżeczek w obiektach noclegowych należy zaznaczyć tę opcję podczas dokonywania rezerwacji, jeżeli łóżeczko jest potrzebne. Ponadto hotel może zażądać opłaty bezpośrednio od konsumenta końcowego.

Dodatkowa osoba

W większości hoteli rezerwacja dla dodatkowej osoby jest rozumiana jako rezerwacja dodatkowego łóżka w pokoju dwuosobowym. Dodatkowe łóżko wiąże się z dodatkową opłatą wliczoną w cenę końcową.

Powrót do góry

6. Transfery

Następujące warunki mają zastosowanie do klientów, którzy wykupują usługę transferu za pośrednictwem strony Hotelopia.

Hotelopia zobowiązuje się do przewozu pasażera i jego bagażu podróżnego w zależności od usług zarezerwowanych za pośrednictwem strony Hotelopia. Usługa ta podlega niniejszym szczególnym warunkom przewozu oraz wszelkim innym warunkom, ogólnym lub szczególnym, mającym zastosowanie do zarezerwowanych usług.

Serwis Hotelopia nie jest zobowiązany do przewozu dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia, chyba że będą one pod opieką osoby pełnoletniej. W niektórych miejscach docelowych może być stosowana opłata za zajęcie miejsca przez dziecido 2 roku życia. Natomiast w innych miejscach dzieci te mogą podróżować bezpłatnie, jeżeli są pod opieką osoby, która ukończyła 16 rok życia i która zapłaciła pełną opłatę za przewóz. Rezerwacja jest wymagana dla każdego dziecka, które ukończyło 2 lata.

Zarezerwowana usługa może być wykorzystana tylko przez osobę(-y) wymienioną(-e) w rezerwacji lub na rzecz której(-ych) usługa została wykupiona. Usługi tej nie można zbyć innej osobie. Osoba podpisująca formularz rezerwacji na stronie internetowej musi być upoważniona przez pozostałych podróżnych w grupie oraz musi potwierdzić, że osoby wymienione w rezerwacji akceptują warunki rezerwacji. Osoba ta jest również odpowiedzialna za wszystkie koszty związane z usługą, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji. Osoba ta zobowiązana jest przekazać pozostałym członkom grupy szczegóły potwierdzenia i inne stosowne informacje.

Rezerwacje. Wniosek rezerwacji transferu należy złożyć co najmniej na 48 godzin przed godziną wyjazdu, chyba że dostawca usług lub obiekt w miejscu przeznaczenia wymaga powiadomienia z większym wyprzedzeniem.

Rezerwacja jest uzależniona od dokonania potwierdzenia, zgodnie z późniejszymi wskazaniami.

Powiadomienie o potwierdzeniu rezerwacji przesyłane jest za pośrednictwem strony internetowej do Hotelopia. Po zakończeniu rezerwacji transferu na ekranie zostanie wyświetlony voucher z numerem referencyjnym. Należy wydrukować voucher i przedstawić go jako dowód rezerwacji.

Voucher: W voucherze zawarte są wszystkie informacje konieczne do ustalenia punktu początkowego przewozu. W voucherze podany jest również numer telefonu kontaktowego w celu sprawdzenia rezerwacji i uzyskania informacji o ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeniach.

Przypominamy o konieczności poproszenia o potwierdzenie usługi transferu na 24 godziny przed realizacją usługi. Transfery nie są objęte gwarancją, jeżeli nie zażądano ich potwierdzenia lub jeżeli potwierdzenie jest niedostępne.

Użytkownik zobowiązany jest posiadać voucher przez cały czas świadczenia usługi przewozu i okazać go w razie kontroli. Należy zachować voucher w dobrym stanie.

Utrata vouchera. HOTELOPIA nie jest zobowiązana do wystawienia nowego vouchera, jeżeli użytkownik go zgubił, zapomniał wziąć lub jeżeli voucher został ukradziony. W takim przypadku należy wykupić nowy voucher, aby skorzystać z usługi transferu.

Uszkodzenie lub zmiana wyglądu vouchera. Voucher, który jest uszkodzony lub którego wygląd zmieniono, jest nieważny. Jeżeli użytkownik podróżuje z takim voucherem, przyjmuje się, że nie posiada on żadnego vouchera.

Pasażer może uzyskać dostęp do swojej rezerwacji w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej Hotelopia, aby ponownie wysłać voucher na swój adres e-mail lub wydrukować go na miejscu.

Użytkownik powinien się upewnić, że znajduje się we właściwym środku transportu oraz że kieruje się do właściwego miejsca docelowego.

Equipaje. Każdy pasażer ma prawo zabrać ze sobą JEDNĄ WALIZKĘ i JEDEN bagaż podręczny. Każdy nadbagaż należy zgłosić w momencie rezerwacji. Hotelopia zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za nadbagaż, o której użytkownik zostanie poinformowany przed potwierdzeniem rezerwacji.

Należy poinformować firmę Hotelopia o przewozie przedmiotów takich jak sprzęt sportowy (kije golfowe, narty, deski windsurfingowe itp.) oraz elektryczne wózki inwalidzkie, które podlegają dodatkowej opłacie. Hotelopia może pobierać dodatkową opłatę w sposób uznaniowy, w zależności od przewoźnika i miejsca przeznaczenia. Opłatę dodatkową należy uregulować przed wyjazdem. W przeciwnym razie Hotelopia może odmówić przewozu nadbagażu.

Nadbagaż oraz przewóz przedmiotów specjalnych należy zgłosić w polu „Uwagi do dostawcy transferu” podczas dokonywania rezerwacji.

Bagaż musi być wyraźnie oznaczony imieniem, nazwiskiem pasażera oraz adresem miejsca docelowego.

Użytkownik przewozi ze sobą cały swój bagaż i rzeczy osobiste niezależnie od miejsca, w którym zostaną one ułożone w pojeździe. Bagaż i rzeczy osobiste są przewożone na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Hotelopia zaleca, aby użytkownik był obecny podczas przenoszenia, załadunku i wyładunku bagażu.

Hotelopia zastrzega sobie prawo (i udziela tego prawa również wyznaczonym kierowcom pojazdów i pośrednikom) odmowy przewozu osób będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i/lub osób, których zachowanie zagraża kierowcy, pojazdowi lub innym pasażerom. W powyższych okolicznościach Hotelopia zastrzega, że nie dokona żadnego zwrotu pieniędzy i nie zapewni alternatywnej usługi transferu.

Pasażerowie nie mogą spożywać alkoholu w żadnym środku transportu. Jedyny wyjątek od powyższej zasady dotyczy sytuacji, gdy Hotelopia i pasażerowie zawierają pisemną umowę na wynajem limuzyny. W takich przypadkach dopuszczalne jest spożycie rozsądnej ilości alkoholu. Palenie tytoniu jest zabronione, chyba że kierowca udzieli zezwolenia.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne niestosowne zachowanie lub akty wandalizmu.

Hotelopia zaleca stawienie się w miejscu wyjazdu transferu co najmniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną wyjazdu.

Jeżeli pasażer stawi się w miejscu wyjazdu po wyznaczonej godzinie wyjazdu, Hotelopia może przyznać jego miejsce innemu pasażerowi. W takim przypadku przyjmuje się, że użytkownik utracił prawo do usługi transferu. Firma Hotelopia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi transferu i nie jest zobowiązana do zmiany godziny wyjazdu transferu ani do zapewnienia dodatkowej usługi transferu.

Wszystkie transfery zostaną zrealizowane w terminie określonym w voucherze, w związku z czym użytkownik zobowiązany jest stawić się w miejscu wyjazdu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić połączenie z transferem realizowanym samolotem lub innym środkiem transportu zagwarantowanym przez każdego przewoźnika.

Linie lotnicze sugerują, że należy stawić się na lotnisku co najmniej na 2 godziny przez planowaną godziną odlotu.

Jeżeli użytkownik wykupił ubezpieczenie podróży, w przypadku spóźnienia się na lot lub opóźnienia wylotu Hotelopia może przekazać użytkownikowi dokumenty konieczne do przesłania ubezpieczycielowi w celu uzyskania odszkodowania za koszty poniesione z tytułu opłacenia kolejnej usługi transferu. Pozostałe koszty obciążają użytkownika.

Pomimo postanowień określonych w poprzednim punkcie transfery z lotniska mogą zostać automatycznie opóźnione w przypadku opóźnienia lotu.

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich szczególnych przepisów ustanowionych przez przewoźnika dotyczących transferu.

Powrót do góry

7. Usługi związane z biletami y wycieczkami

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do klientów, którzy dokonali rezerwacji biletów i/lub wycieczek za pośrednictwem strony Hotelopia.

Hotelopia oferuje klientowi bilet i/lub wycieczkę zgodnie z zasadami usług zarezerwowanych za pośrednictwem strony Hotelopia. Usługa ta podlega niniejszemu regulaminowi oraz wszelkim innym postanowieniom o charakterze ogólnym lub szczególnym, które mają zastosowanie do zarezerwowanych usług. Hotelopia nie jest zobowiązana do świadczenia usług dzieciom poniżej 14 lat, chyba że dziecko jest pod opieką pełnoletniej osoby odpowiedzialnej. W niektórych miejscach przeznaczenia może być stosowana opłata za usługę dla dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia. W innych miejscach przeznaczenia dzieci te mogą korzystać z wykupionej usługi bezpłatnie, jeżeli są pod opieką osoby, która ukończyła 16 rok życia i która zapłaciła pełną opłatę za usługę.

Rezerwacja jest wymagana dla każdego dziecka w wieku powyżej 2 lat. Zarezerwowana usługa może być wykorzystana tylko przez osobę(-y) wymienioną(-e) w rezerwacji lub na rzecz której(-ych) usługa została wykupiona. Usługi tej nie można zbyć innej osobie. Osoba podpisująca formularz rezerwacji na stronie internetowej musi być upoważniona przez pozostałe osoby w grupie oraz musi potwierdzić, że osoby wymienione w rezerwacji akceptują warunki rezerwacji. Osoba ta jest również odpowiedzialna za wszystkie koszty związane z usługą, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji. Osoba ta zobowiązana jest powiadomić pozostałych członków grupy o szczegółach potwierdzenia i innych stosownych informacjach. Rezerwacje. Prośbę o rezerwację biletów należy zgłosić z minimalnym

wyprzedzeniem określonym przez dostawcę wykupionych usł. Powiadomienie o potwierdzeniu rezerwacji powinno być przesłane za pośrednictwem strony internetowej do firmy Hotelopia. Po zakończeniu rezerwacji na ekranie zostanie wyświetlony voucher z numerem referencyjnym. Należy wydrukować voucher i przedstawić go jako dowód dokonania rezerwacji.

Voucher: Voucher zawiera wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania miejsca świadczenia wykupionej usługi oraz miejsca spotkania, w którym rozpoczyna się wycieczka.

Voucher zawiera także numer telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia rezerwacji i uzyskania informacji o ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeniach. Użytkownik zobowiązany jest nosić z sobą voucher przez cały czas korzystania z wykupionej usługi oraz powinien okazać go do wglądu na wniosek osoby przeprowadzającej kontrolę, jak również musi zachować go w dobrym stanie.

Zgubione vouchery. HOTELOPIA nie jest zobowiązana do wystawienia nowego vouchera, jeżeli użytkownik go zgubił, zapomniał wziąć lub jeżeli voucher został ukradziony. W takim przypadku należy wykupić nowy voucher, aby skorzystać z usługi. Uszkodzenie lub zmiana wyglądu vouchera. Voucher, który jest uszkodzony lub którego wygląd uległ zmianie, jest nieważny. Klient może uzyskać dostęp do swojej rezerwacji w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej Hotelopia, aby ponownie wysłać voucher na swój adres e-mail lub wydrukować go na miejscu.

8. Szczegóły płatności

W momencie dokonywania rezerwacji karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona łączną kwotą rezerwacji. Transakcje dokonywane na stronie Hotelopia są zaszyfrowane w systemie płatności zatwierdzonym przez jedne z największych banków na świecie, a witryna Hotelopia została zweryfikowana przez Thawte.

Ten bezpieczny system gwarantuje, że dane zawarte na kartach kredytowych nie zostaną przechwycone i nie trafią do podmiotów innych niż instytucje bankowe upoważnione do zrealizowania polecenia zapłaty wydanego przez klienta.

Nasz system płatności obecnie akceptuje następujące formy płatności:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (tylko zweryfikowane konta)

Potwierdzenie zapłaty może wiązać się z upoważnieniem podpisanym przez posiadacza karty zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie drugim niniejszego Regulaminu.

W przypadku zamówienia faktury użytkownik wyraża zgodę na wysłanie faktury elektronicznej, którą otrzyma w formacie PDF na wskazany adres e-mail. Niezależnie od wspomnianych zmian, użytkownika obowiązują Ogólne Warunki mające zastosowanie w dniu potwierdzenia rezerwacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Numery telefonów są podane na stronie internetowej oraz na potwierdzeniu rezerwacji. Można również skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Powrót do góry

9. Zmiana i anulowanie rezerwacji obiektu noclegowego

Zmiany

W przypadku jakichkolwiek zmian można bezpośrednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Wszelkie zmiany, w tym między innymi częściowe anulowanie, sprostowanie lub zmniejszenie liczby noclegów, podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 29PLN za każdą zmianę. W niektórych przypadkach zmiany mogą wiązać się z opłatą za anulowanie rezerwacji należną dla naszego dostawcy, o których użytkownik zostanie poinformowany przed potwierdzeniem rezerwacji. W takich przypadkach nie nalicza się opłaty administracyjnej, lecz tylko stosowną opłatę za anulowanie.

Wszystkie pilne zmiany (mniej niż 72 godziny przed datą przyjazdu) muszą być zawsze załatwiane telefonicznie za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta.

W przypadku jakichkolwiek zmian, które nie są pilne (więcej niż 72 godziny przed datą przyjazdu), należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Numery telefonów są podane na stronie internetowej oraz na potwierdzeniu rezerwacji. Można również skorzystać z formularza kontaktowego udostępnionego w tym celu na stronie internetowej.

Anulowanie rezerwacji

Użytkownik może anulować rezerwację w dowolnym momencie za pośrednictwem naszej strony internetowej. W trakcie całego procesu rezerwacji użytkownik będzie informowany o opłacie związanej z anulowaniem oraz o okresie jej naliczenia.

W przypadku potwierdzenia rezerwacji użytkownik akceptuje opłaty, jakie zostaną naliczone w wyżej określonych sytuacjach.

W przypadku rezygnacji z usług turystycznych wykupionych za pośrednictwem strony Hotelopia użytkownik ma prawo do zwrotu dokonanych płatności po odliczeniu stosownych opłat z tytułu anulowania rezerwacji. Wysokość opłat z tytułu anulowania rezerwacji różni się w zależności od miejsca docelowego, terminu, dostawcy i wyprzedzenia, z jakim zostanie zlecone anulowanie.

W momencie otrzymania potwierdzenia rezerwacji użytkownik zostanie poinformowany o opłatach związanych z anulowaniem w zależności od wyprzedzenia, z jakim zostanie zlecone anulowanie lub ostatecznego terminu anulowania. Należy pamiętać, że ostateczny termin anulowania rezerwacji oblicza się według godziny i daty w miejscu docelowym dokonanej rezerwacji, nie zaś według godziny i daty kraju, w którym użytkownik dokonał rezerwacji. Nie można anulować rezerwacji poprzez stronę internetową w dniu przyjazdu. W tym celu należy skontaktować się z Hotelopia. Wysokość opłat związanych z anulowaniem zależy od polityki hotelu i może sięgać nawet 100% kwoty rezerwacji.

Jeżeli z wyjątkowych powodów nie anulowano rezerwacji poprzez system, należy pisemnie powiadomić firmę Hotelopia, podając miejsce docelowe oraz numer rezerwacji. Hotelopia wystawia potwierdzenie anulowania i informuje o stosownych opłatach. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie potwierdzenia anulowania rezerwacji.

Użytkownik zawsze zobowiązany jest do anulowania rezerwacji za pośrednictwem Hotelopia. Nie może anulować rezerwacji bezpośrednio w hotelu.

W przypadku opuszczenia obiektu noclegowego przed datą wyjazdu określoną w rezerwacji, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy zwrócić się do Hotelopia przed upływem dwudziestu dni od dnia rzeczywistego opuszczenia hotelu. Należy załączyć pisemne potwierdzenie wydane przez obiekt noclegowy, określające datę i godzinę wyjazdu.

W sezonie wakacyjnym opłata za anulowanie może stanowić równowartość całej rezerwacji.

W przypadku siły wyższej, takiej jak wojna, rewolucja, akty terroryzmu, zamknięcie granic, epidemie, katastrofy i w przypadku innych poważnych przyczyn dotyczących różnych miejsc, w szczególności miejsc, w których położony jest obiekt noclegowy, rezerwacje dokonane za pośrednictwem Hotelopia mogą być anulowane na wniosek każdej ze stron, a anulowanie nie wiąże się z żadnymi opłatami karnymi.

Jeżeli Hotelopia stwierdzi według własnego uznania, że rezerwacja została dokonana w drodze oszustwa przy użyciu karty kredytowej/debetowej, Hotelopia może anulować taką rezerwację.

WAŻNA INFORMACJA

 • W ciągu roku niektóre obiekty noclegowe mogą zmienić swoją nazwę lub znak towarowy. Taka sytuacja nie może być jednak interpretowana jako zmiana hotelu lub rezerwacji.
 • Kategorie poszczególnych hoteli zostały określone przez same hotele zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W związku z tym hotele tej samej kategorii, ale położone w dwóch różnych krajach, mogą się różnić pod względem usług i jakości.
 • Informacje podane przez HOTELOPIA zostały zamieszczone w dobrej wierze. HOTELOPIA nie gwarantuje, że informacje te są wolne od nieścisłości i błędów w druku, i nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia na stronie internetowej. Oczywiste błędy i wady (w tym literówki, błędy w druku, błędy w przeliczeniach walut, błędy w taryfach itp.) nie są wiążące. W przypadku błędu lub wady HOTELOPIA i usługodawca zastrzegają sobie prawo do anulowania dowolnej rezerwacji i zwrotu wpłaconych pieniędzy z tytułu rezerwacji (w przypadku, gdy ma to zastosowanie), przy czym HOTELOPIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Hotelopia udostępnia informacje przekazane jej przez obiekt noclegowy na temat ewentualnych remontów prowadzonych w obiekcie oraz czasu ich trwania. Hotelopia nie uwzględnia roszczeń z tytułu prac remontowych, o których nie była poinformowana lub których czas trwania przekracza czas określony w zawiadomieniu.
 • Brak prawa do odstąpienia: Ze względu na zastosowanie wyjątków przewidzianych w artykule 103 Tekstu Poprawionego Ogólnego Prawa Ochrony Konsumentów i Użytkowników, zatwierdzonego przez Królewski Dekret z Mocą Ustawy 1/2007 z dnia 16 listopada, użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia przewidziane przez owe prawo w stosunku do usług dotyczących noclegu, niezależnie od polityki anulowania rezerwacji zawartą w niniejszym Regulaminie..

Niestawiennictwo w obiekcie noclegowym

Jeżeli rezerwacja nie została wcześniej anulowana, użytkownikowi ani żadnemu członkowi grupy nie przysługuje zwrot żadnej kwoty w przypadku niestawiennictwa w obiekcie noclegowym w terminie określonym w rezerwacji.

10. Zmiana i anulowanie usługi transferu lub usług związanych z biletami i wycieczkami

Zmiany

Każda zmiana jest uzależniona od dostępności i wzrostu cen lub stosownych kosztów administracyjnych należnych od posiadacza vouchera przekazanego podczas procesu rezerwacji.

W przypadku jakichkolwiek zmian można bezpośrednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Niedopuszczalne są żadne zmiany na mniej niż 24 godziny przed planowaną datą realizacji wykupionej usługi, chyba że dostawca usług wymaga powiadomienia z większym wyprzedzeniem.

Użytkownik podróżuje i zostanie odebrany w adresach miejsca docelowego i miejsca wyjazdu transferu określonych w voucherze. Hotelopia zastrzega sobie również prawo do odmowy świadczenia usługi, jeżeli żądany transfer znacznie różni się od transferu pierwotnie zarezerwowanego.

Anulowanie

Użytkownik może anulować transfer za pośrednictwem strony internetowej Hotelopia. Anulowanie należy zgłosić na co najmniej 24 godziny przed planowaną datą transferu, chyba że przewoźnik lub obiekt w miejscu przeznaczenia wymaga powiadomienia z większym wyprzedzeniem. W takim wypadku użytkownik zostanie poinformowany przed potwierdzeniem rezerwacji.

Jeżeli użytkownik anuluje rezerwację przed datą przyjazdu, zobowiązany będzie do uiszczenia stosownej opłaty za anulowanie, o której zostanie poinformowany przed potwierdzeniem rezerwacji. Hotelopia zwróci użytkownikowi wpłaconą sumę po odliczeniu opłaty za anulowanie należnej dla przewoźnika transferu w terminie 5-20 dni roboczych liczonych od ogłoszenia anulowania. Użytkownik nie otrzyma żadnego zwrotu, jeżeli anulowanie zostanie zgłoszone na mniej niż 24 godziny przed planowaną datą transferu lub z wyprzedzeniem mniejszym niż wymagane przez przewoźnika.

Niestawiennictwo

Niestawiennictwo użytkownika bez powiadomienia firmy Hotelopia jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji dokonanym w terminie mniejszym niż 24 godziny, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy w przypadku niestawiennictwa, o którym mowa powyżej. Hotelopia powiadomi użytkownika o należnej opłacie za anulowanie, której wysokość może sięgnąć nawet 100% kwoty rezerwacji.

ważny

Brak prawa do odstąpienia od usług związanych z biletami i wycieczkami: Ze względu na zastosowanie wyjątków przewidzianych w artykule 103 Tekstu Poprawionego Ogólnego Prawa Ochrony Konsumentów i Użytkowników, zatwierdzonego przez Królewski Dekret z Mocą Ustawy 1/2007 z dnia 16 listopada, użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia przewidziane przez owe prawo w stosunku do usług wymagających wstępu i biletu, niezależnie od polityki anulowania rezerwacji zawartą w niniejszym Regulaminie.

Użytkownikowi nie przysługuje także prawo odstąpienia w odniesieniu do przejazdów ze względu na naturę usługi jako umowy transferu pasażerów, bez związku z polityką anulowania rezerwacji zawartą w niniejszych warunkach.

Powrót do góry

11. Promocje i kody rabatowe

Kod rabatowy

Kod rabatowy to prawo do otrzymania rabatu w określonym czasie i na ustalonych warunkach.

Jak mogę wykorzystać kod rabatowy?

Kod rabatowy może być wykorzystany tylko na stronie internetowej Hotelopia. Aby wykorzystać kod rabatowy, użytkownik powinien wprowadzić go, gdy zostanie o to poproszony podczas procesu rezerwacji.

Jeden kod rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz podczas jednej rezerwacji. Nie można łączyć kodów rabatowych.

Nie można wykorzystać kodu rabatowego do wcześniejszych rezerwacji.

Kod rabatowy może być używany tylko do płatności na stronie internetowej.

Po wykorzystaniu kodu rabatowego nie można zbyć kodu ani otrzymać płatności tytułem pozostałego na nim salda.

Promocja

Kod rabatowy to prawo do otrzymania rabatu w określonym czasie i na warunkach ustalonych przez serwis Hotelopia.

Jeżeli Hotelopia anuluje, zakończy, nie zastosuje lub odmówi wykorzystania promocji lub nie może zastosować kodu rabatowego, serwis Hotelopia w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w tym utracone zyski i tym podobne.

Pozostałe warunki ustalone wcześniej dla obniżek będą mieć także zastosowanie dla promocji wprowadzonych w przyszłości.

Co się stanie, jeżeli anuluję lub zmienię rezerwację objętą rabatem?

Jeżeli użytkownik anuluje lub nie wykorzysta rezerwacji z rabatem, nie będzie uprawniony do zwrotu rabatu i nie będzie mógł ponownie wykorzystać kodu rabatowego.

Jeżeli użytkownik zmieni rezerwację, nie będzie uprawniony do zwrotu wartości rabatu lub nie będzie mógł ponownie wykorzystać rabatu. Jeżeli rezerwacja nie zostanie zmieniona, a jedynie zostanie dodany produkt(y), wówczas nadal przysługuje użytkownikowi wartość rabatu.

Czy Hotelopia może anulować lub odmówić wykorzystania kodu rabatowego?

Hotelopia może w dowolnym momencie anulować, zakończyć lub odmówić wykorzystania kodu rabatowego, jeżeli ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że kod jest wykorzystywany niewłaściwie lub nielegalnie. Przyjmując niniejszy Regulamin, użytkownik oświadcza, że nie wystąpi z żadnym roszczeniem prawnym dotyczącym anulowania lub odmowy wykorzystania kodu rabatowego, o których mowa powyżej.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu firma Hotelopia nie umożliwi wykorzystania kodu rabatowego podczas dokonywania rezerwacji, powiadomi ona o prawidłowym koszcie rezerwacji przed pobraniem płatności, aby umożliwić użytkownikowi kontynuowanie rezerwacji i zaakceptowanie jej warunków.

Czy Hotelopia może anulować lub odmówić realizację Kodu Zniżkowego?

Hotelopia może w dowolnej chwili anulować, wycofać lub odmówić realizacji kodu zniżkowego, jeśli uzna, że został on użyty bezprawnie lub nielegalnie. Potwierdzasz, że nie będziesz wnosił żadnych roszczeń przeciwko nam w związku z anulowaniem lub odrzuceniem kodu.

W przypadku, gdy Hotelopia z jakiegokolwiek powodu nie zastosuje kodu promocyjnego do rezerwacji, Hotelopia poinformuje o stosownych kosztach takiej rezerwacji przed pobraniem opłaty, aby dać Ci możliwość potwierdzenia rezerwacji i zaakceptowania warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jeżeli Hotelopia anuluje, zakończy, nie zastosuje lub odmówi wykorzystania kodu rabatowego, Hotelopia w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w tym utracone zyski i tym podobne.

Promocja to prawo do otrzymania rabatu lub ceny specjalnej podczas rezerwacji hotelu przez określony czas (czas obowiązywania promocji) zgodnie z ustalonymi warunkami. Promocja może również dotyczyć kodu promocyjnego albo kodu rabatowego.

Promocja

Promocja oznacza prawo do zniżki lub specjalnej stawki rezerwacji hotelowej w określonym przedziale czasu (okres trwania promocji) zgodnie z określonymi warunkami. Może to również dotyczyć kodu promocyjnego lub zniżkowego.

W przypadku, gdy Hotelopia anuluje, wycofa promocję, uzna, że nia ma ona zastosowania lub odmówi możliwości skorzystania z promocji, nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody ani straty, bezpośrednie lub pośrednie, łącznie z utratą korzyści itp.

Wyżej wymienione warunki kodów zniżkowych mają zastosowanie również w przypadku promocji, jeśli dotyczy.

Powrót do góry

12. Przed podróżą

Hotelopia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z podróży do konkretnego miejsca docelowego. Podróżny jest zobowiązany samodzielnie sprawdzić warunki i zagrożenia związane z podróżą do danego miejsca docelowego.

Użytkownik zobowiązany jest zabrać ze sobą wszystkie konieczne dokumenty przed wyjazdem do miejsca docelowego, w szczególności dokumenty zdrowotne takie jak ewentualne świadectwo szczepienia, dowód tożsamości, paszport lub wizę. Hotelopia nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane przez niepełną, błędną lub zgubioną dokumentację albo za niespełnienie dowolnego wymogu podobnego rodzaju.

Powrót do góry

13. Ubezpieczenie

Hotelopia zaleca wykupienie ubezpieczenia podróży odpowiedniego do miejsca docelowego, pokrywającego ewentualne straty osobiste, materialne oraz koszty leczenia w razie wypadku lub choroby podczas podróży.

Powrót do góry

14. Siła wyższa

Hotelopia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany rezerwacji lub jej anulowanie albo za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez niewykonanie przez dostawców obiektów noclegowych lub dostawców firmy Hotelopia wszelkich zobowiązań wobec użytkownika, jeżeli niewykonanie zobowiązania jest spowodowane przez siłę wyższą. Okoliczności związane z siłą wyższą są to w szczególności: wojna, rewolucja, akty terroryzmu, zamknięcie granic, epidemie, stany klęski żywiołowej lub inne okoliczności, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla obu stron, oraz wszelkie nieprzewidziane okoliczności poza kontrolą Hotelopia.

Powrót do góry

15. Reklamacje usług hotelowych

Wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji/dyrekcji hotelu, aby umożliwić podjęcie niezbędnych środków w celu rozwiązania problemu.

Jeżeli zaproponowane rozwiązanie jest niezadowalające dla użytkownika, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Hotelopia, dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie internetowej lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w menu.

Hotelopia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez działanie, zaniechanie lub zaniedbanie dostawców lub osób trzecich.

Hotelopia oferuje do dyspozycji klienta formularze reklamacji. Aby uzyskać do nich dostęp, prosimy wysłać zgłoszenie na adres headoffice@hotelopia.com.

Powrót do góry

16. Wyłączenie odpowiedzialności za usługi transferu oraz usługi związane z biletami i wycieczkami

HOTELOPIA podejmuje działania, z których może racjonalnie skorzystać, w celu zagwarantowania, że pojazdy stawią się na czas w miejscu wyjazdu transferu oraz że dotrą do miejsca docelowego na czas. Pojazdy są w pełni ubezpieczone od pasażerów oraz roszczeń osób trzecich zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi.

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Hotelopia nie zagwarantuje użytkownikowi przewozu do potwierdzonego miejsca docelowego, zapewni alternatywny, odpowiedni środek transportu taki jak autokar, prywatny samochód, taksówka itp. Zwrot kosztów poniesionych przez użytkownika z tytułu korzystania z alternatywnych środków transportu w celu dotarcia do miejsca docelowego określonego na bilecie w żadnym wypadku nie może przekroczyć wysokości kosztów należnych za przewóz do miejsca docelowego alternatywnym środkiem transportu.

HOTELOPIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub braki w wykupionej usłudze, jak również za niewykonanie umowy, jeżeli są one spowodowane przez okoliczności niepodlegające racjonalnej kontroli oczekiwanej od firmy Hotelopia. Następujące okoliczności uznaje się w szczególności za pozostające poza racjonalną kontrolą: wojna lub groźba wojny, wypadki powodujące opóźnienia na trasie przewozu, wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, pożar i/lub uszkodzenia stacji, spełnienie wymagań organów ścigania, organów celnych i innych urzędów bezpieczeństwa pod nadzorem właściwych organów władzy, zgon i wypadek drogowy, akty wandalizmu i terroryzmu, nieprzewidziane korki w transporcie, demonstracje i strajki, blokady, zamieszki lub napięcia lokalne, problemy spowodowane przez innych użytkowników, upadłość, niewypłacalność lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przewoźnika obsługującego klientów Hotelopia i inne okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo.

Maksymalna kwota odszkodowania należnego od firmy Hotelopia użytkownikowi i/lub innym pasażerom z tytułu jakiejkolwiek nieprzewidzianej i racjonalnej szkody, straty lub przeszkody poniesionej przez użytkownika lub w wyniku błędu firmy Hotelopia, niewykonania umowy albo jakiegokolwiek działania lub zaniechania bądź zaniedbania pracownika firmy Hotelopia jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej w rezerwacji wykupionej usługi.

Powrót do góry

17. Pełna umowa/ Zmiana/ Niezależna strona umowy

Niniejszy Regulamin zawiera pewne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu jest nieważna lub niewykonalna, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wszelkie postanowienia nieważne lub niewykonalne zostają zastąpione przez inne postanowienia ważne i wykonalne, które wyrażają ten sam sens. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niniejszej witryny nie stanowi jakiegokolwiek stosunku partnerstwa, franchisingu, zatrudnienia lub umowy agencji między użytkownikiem i firmą Hotelopia.

Zastrzeżenia prawne, polityka cookies oraz polityka prywatności są istotnymi elementami, których nie można oddzielić od ogólnego Regulaminu zawierania umów.

Powrót do góry

18. Wymiana walut i Opłaty Bankowe

Kursy walut, pozyskiwane z różnych źródeł publicznych, nie są aktualizowane codziennie. Dlatego nie można zagwarantować, że są one precyzyjne. Należy je stosować wyłącznie orientacyjnie. Rzeczywiste kursy walut mogą się różnić, więc zalecamy sprawdzenie ich w oficjalnym kantorze.

Opłaty te mogą zostać pobrane przez wystawcę karty jako obciążenie rachunku posiadacza karty. Hotelopia otrzyma na czas łączną cenę, a Państwo niniejszym poniosą wszelkie koszty lub wydatki, które mogą wyniknąć z tej płatności.

Powrót do góry

19. Gwarancja najlepszej ceny w obiektach noclegowych Hotelopia

Firma Hotelopia jest pewna, że może zaoferować najbardziej konkurencyjną cenę, więc jeżeli użytkownik znajdzie na innej stronie internetowej niższą cenę za usługę noclegową w tym samym obiekcie, tym samym miejscu docelowym oraz w terminie określonym w rezerwacji na stronie Hotelopia, zobowiązujemy się zwrócić mu różnicę. Aby zastosować gwarancję, należy wykonać czynności określone w warunkach Gwarancji najlepszej ceny.

Powrót do góry

20. Zastrzeżenie. Ograniczenia wprowadzone przez Stany Zjednoczone na podróże do Kuby

Obywatele lub rezydenci Stanów Zjednoczonych podlegają przepisom prawa amerykańskiego w zakresie embarga wprowadzonego przez Stany Zjednoczone na Kubę i muszą uzyskać zezwolenie od rządu amerykańskiego na podróż do tego miejsca docelowego. Hotelopia nie wypłaca zwrotu ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne usługi wykupione przez obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie uzyskali oni stosownego zezwolenia.

Powrót do góry

21. Cenniki i dopłaty

Cenniki i dopłaty stosowane przez kurorty

Niektóre kurorty naliczają opłaty, których Hotelopia nie może uwzględnić w cenie. W przypadku wybrania takiego kurortu stosowne informacje można znaleźć w zakładce „Warunki szczególne obiektu noclegowego”.

Inne opłaty

W niektórych krajach istnieje podatek lokalny zwany opłatą klimatyczną lub opłatą miejscową, płatny przez konsumenta końcowego bezpośrednio w obiekcie noclegowym i/lub na lotnisku. Rosyjska opłata klimatyczna jest płatna bezpośrednio przez konsumenta końcowego w pierwszym hotelu, w którym przebywa on na terenie Rosji.

W związku z tym odnosimy się do ustaleń zawartych w Punkcie 5 niniejszego Regulaminu, gdzie wskazane są koszty, których nie zawiera cena rezerwacji .

Można skontaktować się z LIBERATE pod numerem telefonu [ ] i/lub pod numerem faksu, [ ] a także za pośrednictwem skrzynki e-mail [ ].

Powrót do góry

22. Cesja praw

Hotelopia zastrzega sobie prawo do zbycia wszystkich lub części zobowiązań lub praw wynikających z niniejszego Regulaminu dowolnej spółce zależnej, powiązanej lub spółce dominującej oraz dowolnej spółce zależnej jej spółki dominującej.

Użytkownik nie może zbyć osobie trzeciej żadnych zobowiązań ani praw wynikających z niniejszego Regulaminu lub z jakichkolwiek innych umów uzupełniających postanowienia Regulaminu bez zgody firmy Hotelopia.

Powrót do góry

23. Klauzula prorogacyjna

Stosowanie i interpretacja niniejszego Regulaminu podlega obowiązującym przepisom prawa hiszpańskiego. Strony zrzekają się ewentualnej, przysługującej im właściwości sądowej i poddają wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszego Regulaminu właściwości sądów i trybunałów w Palma de Mallorca w Hiszpanii.

Powrót do góry